English below:

BILJETTINFORMATION STORM LUCKY LARSEN MASTERS 2018
Biljettpriser:
Lördag 25 augusti – onsdag 5 september 20 kr/person och dag
Torsdag 6 september – lördag 8 september 50 kr/person och dag
Kvalbiljetten (alla dagar utom finaldagen) 200 kr per person (spara 150 kr jämfört med enstaka biljetter).
Söndag 9 september (finaldagen) 100 kr/person och dag
Observera att alla tävlingsdeltagare går in gratis varje dag (utom finaldagen) och har förmånen att köpa
biljett till finaldagen för halva priset (skulle du gå till final så återköper vi din finalbiljett).
Maximalt 350 biljetter per dag finns till försäljning. Beställning av biljetter sker genom inbetalning på
Kulladals BS bankgiro 5326–4032 eller Swish till 070–5313189 (Mats Lunderquist).
Ange namn, mobilnummer eller e‐postadress samt vilken sorts biljett du önskar. Du får en bekräftelse på
samma sätt som du beställde (alltså via SMS eller e‐post).
Biljetterna kommer sedan att finnas att avhämta i entrén när du kommer till hallen.
Alla order behandlas i den ordning dom inkommer, men observera att det finns ett begränsat antal biljetter
per dag för förköp. Ett begränsat antal biljetter kommer att finnas till försäljning i entrén, men det kan inte
garanteras att det finns några. Kulladals BS äger ensamrätten till försäljningen av biljetter och du kan endast
köpa din biljett genom Kulladals BS.
Frågor om biljetter: Mats Lunderquist (070 ‐531 31 89) eller mats@etcetera.se
Välkommen med din beställning!

 

TICKET INFORMATION STORM LUCKY LARSEN MASTERS 2018
Here you will find ticket information regarding Storm Lucky Larsen Masters!
Entrance fees:
Saturday August 25th – Wednesday September 5th 20 SEK/person per day
Thursday September 6th – Saturday September 8th 50 SEK/person per day
Qualifying ticket (valid all days except the final) 200 SEK per person (you will save 150 SEK
compared with separate tickets).
Sunday September 9th (Final) 100 SEK/person (50 SEK if you entered the
tournament)
Please note that all players in the tournament will have free access to the bowling center except for
Sunday September 9th (Final day) and have the opportunity to buy their tickets to the finals with a 50%
discount (if you qualify for the final, we will refund your money for the ticket to the finals).
A maximum of 350 tickets a day are available. Foreign players and visitors can reserve their tickets by
sending an e‐mail to mats@etcetera.se (Mats Lunderquist, Tournament Staff Manager). Please state in the
e‐mail what kind of tickets you want and your mobile phone number. Swedish players and visitors, please see
the information in Swedish for how to order your tickets. You will receive a confirmation by e‐mail.
Your tickets will be ready for you to pick up and pay at the entrance of the bowling center.
All orders will be handled in the order that they arrive, but please note that there is only a limited number of
tickets available each day to pre‐order. There will also be a limited number of tickets for sale at the entrance,
but there is no guarantee that there will be any. You can only by your ticket through Kulladals BS (local
bowling club as partner in Storm Lucky Larsen Masters 2018).
Reservations and inquiries regarding tickets: Mats Lunderquist; mats@etcetera.se or +46 70 531 31 89.
Looking forward to your reservation!