English below:

BILJETTINFORMATION STORM LUCKY LARSEN MASTERS 2017

Nu kan du säkra din åskådarplats i höstens stora begivenhet i Bowlingsverige, Storm Lucky Larsen Masters på Baltiska Bowlinghallen i Malmö!

Följande biljettpriser kommer att gälla:

Söndag 13 augusti – onsdag 23 augusti          20 kr/person och dag

Torsdag 24 augusti – lördag 26 augusti          50 kr/person och dag

Söndag 27 augusti (finaldagen)                         100 kr/person (50 kr för tävlingsdeltagare)

Komplett biljett (alla dagar)                                250 kr per person (spara 200 kr jämfört med enstaka biljetter).

Barn under 15 år                                                   Gratis, men biljett krävs

Observera att alla tävlingsdeltagare går in gratis varje dag (utom finaldagen) och har förmånen att köpa biljett till finaldagen för halva priset (skulle du gå till final så återköper vi din finalbiljett).

Maximalt 350 biljetter per dag finns till försäljning. Beställning av biljetter sker genom inbetalning på Kulladals BS bankgiro 5326–4032 eller Swish till 070–5313189 (Mats Lunderquist).
Ange namn, mobilnummer eller e-postadress samt vilken sorts biljett du önskar. Innehavarna av Stora Grabbars Märke är berättigade till gratis inträde, i mån av plats. För att garantera plats, boka din biljett genom att kontakta Mats enl nedan.

Biljetterna kommer sedan att finnas att avhämta i entrén när du kommer till hallen.

Alla order behandlas i den ordning dom inkommer, men observera att det finns ett begränsat antal biljetter per dag. Eventuellt överblivna biljetter kommer att finnas till försäljning i entrén, men det kan inte garanteras att det finns några. Kulladals BS äger ensamrätten till försäljningen av biljetter och du kan endast köpa din biljett genom Kulladals BS.

Frågor om biljetter: Mats Lunderquist (070 -531 31 89) eller mats@etcetera.se

Välkommen med din beställning!

 

TICKET INFORMATION STORM LUCKY LARSEN MASTERS 2017

Here you will find ticket information regarding Storm Lucky Larsen Masters!

Entrance fees:

Sunday August 13th   – Wednesday August 23rd                        20 SEK/person per day

Thursday August 24th – Saturday August 26th                            50 SEK/person per day

Sunday August 27 (Final)                                                                   100 SEK/person (50 SEK if you entered the tournament)

All-in-one ticket (valid all days)                                                       250 SEK per person (you will save 200 SEK compared with separate tickets)

Children (up to 15 years)                                                                  No charge, but booked ticket is required.

Please note that all players in the tournament will have free access to the bowling center except for Sunday 27th (Final day) and also have the opportunity to buy their tickets to the finals with a 50% discount (if you qualify for the final, we will refund your money for the ticket to the finals).
A maximum of 350 tickets a day are available. Foreign players and visitors can reserve their tickets by sending an e-mail to mats@etcetera.se (Mats Lunderquist, Tournament Staff Manager). Swedish players and visitors, please see the information in Swedish for how to order your tickets.

Your tickets will be ready for you to pick up and pay at the entrance of the bowling center.

All orders will be handled in the order that they arrive, but please note that there is only a limited number of tickets available each day. Unsold tickets will be for sale at the entrance, but there is no guarantee that there will be any. You can only by your ticket through Kulladals BS (local bowling club as partner in Storm Lucky Larsen Masters 2017).

Reservations and inquiries regarding tickets: Mats Lunderquist; mats@etcetera.se or +46 70 531 31 89.

Looking forward to your reservation!